Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Een andere kijk op gezondheid

Aansluiting beroepsorganisatie

Beroepsorganisatie

Reiju Tai heeft dit jaar (2019) afscheid genomen van de beroepsorganisatie.

Als energetisch en natuurgeneeskundig therapeute werk ik volgens de vijf natuurgeneeskundige principes te weten: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche en volg ik met liefde en overtuiging de dubbele cirkel van invloed zoals gesteld door Dr. Shen Hongxun van het Buqi Instituut.

Een beroepsorganisatie onderhoudt de contacten met zorgverzekeraars, waardoor aansluiting met een zorgverzekeraar kan worden gemaakt. De zorgverzekeringen worden echter alsmaar duurder en mijn therapie valt onder de aanvullende verzekering voor alternatieve therapie. Na een onderzoek onder mijn klanten werd al snel duidelijk dat een meerderheid van mijn klanten geen aanvullende verzekering bezit en degenen die dat wel hebben een hoge premie per maand betalen met weinig dekking. Ik stel voor dat u het bedrag van de aanvullende premie spaart om zo de therapie zelf te kunnen betalen.

Een beroepsorganisatie controleert een aangesloten therapeut op de verplichte bij- en nascholingen. Echter is mijn ervaring, dat de geboden bij- en nascholingen die mij helpen aan de benodigde ECT’s mij niet helpen aan uitbreiding of verdieping van mijn reeds opgedane kennis. De opleidingsmodules die mij dat wel bieden, bieden mij echter geen ECT’s.

Reiju Tai onderhoudt haar kennis met bij- en nascholingen en is in het bezit van een diploma WMBK en PSBK (Cion gecertificeerd).

Voor wat betreft privacy en dossiervorming, tekenen de klant en ik een behandelovereenkomst waarin rechten en plichten van klant en therapeut uitgebreid staan beschreven, waaronder geheimhoudingsplicht van wat er in een behandeling wordt besproken en behandeld.

Regels behandelovereenkomst

Aan een behandelovereenkomst hangen rechten en plichten voor zowel behandelaar als client. Deze regels kunt u hier vinden. Een behandelovereenkomst wordt tijdens de intake overlegd en door zowel behandelaar als client ondertekend.

fullsizeoutput_527

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode