Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Delen en verbinden

Bijeenkomsten voor vrouwen – krachtig of juist niet?

Netwerkbijeenkomsten voor vrouwen, vrouwengroepen, vrouwenkracht, alleen voor vrouwen… We horen en zien het steeds vaker. Vrouwen die verbinding zoeken met vrouwen en mannen uitsluiten. Vanmorgen nam ik deel aan een netwerkbijeenkomst voor vrouwen in het Mozaiek te Wijchen.

Veel van wat er gezegd is heeft me verbaasd “Wij vrouwen dienen elkaar te herinneren aan onze vrouwelijke eigenschappen in een mannelijke wereld, want dan staan we in onze kracht.” En vervolgens kwam het woord “balans” ook nogal eens voor “jezelf in balans houden” of “je balans hervinden

Mijn gedachten:

We leven op een aarde die een opwaartse kracht geeft, die ons van de aarde weg wil duwen. De zwaartekracht drukt ons op de aarde, wil ons die aarde induwen en wij bewegen en leven als mens tussen deze twee tegengestelde krachten. Dit is onze natuurlijke leefomgeving. De wereld van de Tai Chi.

Vanuit de (Natuur) geneeskunde hebben we het over balans als homeostase – het evenwicht in de fysiologie. Onze hele wereld bestaat uit tegenstellingen die elkaar in evenwicht houden. Zijn de tegenstellingen, de opponerende energieen in balans dan spreekt men over gezondheid. Gezondheid mag je hier zien als een fysiek en mentaal gegeven. Bij gezondheid is het lichaam in evenwicht, anatomisch en fysiologisch. Anatomisch omdat onze fysieke houding letterlijk ons evenwicht bepaalt,  fysiologisch omdat de signaalstoffen (hormonen, enzymen, neurotransmitters, enz) in evenwicht dienen te zijn om het gevoel van welbevinden te kunnen ervaren; En mentaal omdat als de geest (spiritus) in evenwicht is, je geen hinder ondervindt van negativiteit, je je niet druk maakt om je uiterlijk, je lichaam of de negativiteit van anderen.

Bij gezondheid is je geest in balans met het fysieke lichaam en je omgeving, is alles in evenwicht, sta je in je volle kracht.

Vandaar dat in de complementaire alternatieve therapieen veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het Yin-Yang symbool. Het symbool laat zien dat schijnbaar tegengestelde krachten elkaar uitdagen en in beweging houden. Het resultaat daarvan is verandering.

Zo worden wij allen in het leven uitgedaagd door de dingen waar je tegenaan loopt (fysiek en mentaal). Het leven heeft jou iets duidelijk te maken over wie je bent en hoe je in het leven staat. 

Om jezelf als vrouw volledig te zien dien je ook je mannelijke eigenschappen en elementen (denk maar aan het hormoon testosteron!) compleet te omarmen in je zijn. Je hoeft hiervoor niets te integreren, het zit al in ons. Voor mannen geldt exact hetzelfde. Om volledig in balans te zijn, in hun kracht te kunnen gaan staan, dienen zij hun vrouwelijke eigenschappen en elementen te herkennen en erkennen.

De wereld van tegenstellingen – De betekenis van Yin en Yang

Yin en yang zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte). Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Yin yang toont zich (manifesteert zich) volgens een aantal principes:

  • Yin en yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.
  • Alles is gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe.
  • Yin of yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken.
  • Het absolute yin of absolute yang bestaat niet. Er is geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.
  • Iets kan pas yin of yang genoemd worden wanneer men het vergelijkt met iets anders.
  • Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af.
  • Yin is de veroorzaker van yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de witte stip in donkere yin.
  • Yang is de veroorzaker van yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de zwarte stip in het lichte yang.

Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Wanneer men door het midden van de cirkel van het yin-yangsymbool een verticale lijn tekent, dan ziet men dat in de ene waarde ook de andere aanwezig is; de halve cirkels die ontstaan tonen in yin yang en in yang yin. De twee stippen geven aan dat het ene het begin is van het andere, dat yang het begin is van yin en yin het begin van yang.

De lijn die de ‘scheiding’ tussen yin en yang aangeeft, wordt niet als een rechte verticale lijn getekend. Het is een ‘S’ waarmee wordt aangeduid dat een en ander een dynamisch proces is. Je kan dus stellen dat yin en yang elkaar veroorzaken en in stand houden. Het zijn de delen van de eenheid (tao).

Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van beide seksen beide elementen voor. Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang. Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang, dat door het leven ontregeld kan raken. Ondanks dat ontregeling van yin en yang tot ziekte kan leiden, geeft ontregeling ook nieuwe inzichten/mogelijkheden. Ziekte fysiek of mentaal kan dus ook als een unieke kans gezien worden om je spiritualiteit (=zelfkennis) te vergroten.

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de beweging van yin en yang; de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en de emotionele omgeving. Alle componenten beïnvloeden elkaar constant en werken als een dynamisch netwerk.

Hierdoor is in balans zijn geen vast statisch moment, maar iemand in balans is in staat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen.

Leven is bewegen. En leven op aarde is bewegen in de wereld van de tegenstellingen, de wereld van Tai Chi, de wereld van yin en yang. De wereld van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Wij zijn allen mens, wij zijn allen verbonden en wij zijn allen één. Het ene kan niet in volledigheid leven zonder het andere.

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode