Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Delen en verbinden

De mythe van de volmaakte onderlinge verstandhouding

Familie – een gedwongen verhouding?

Ik sprak mijn dochter deze week die me vertelde dat ze worstelde met het concept “familie”. Wat is familie dan?

Als we alle kerstfilms mogen geloven, de Amerikaanse mythes en idealen, waar we veelvuldig mee worden overspoeld, dan zou familie een onlosmakelijke band moeten zijn. Mensen die onvoorwaardelijk van je houden en er voor je zijn als je ze nodig hebt.

“De familie als hoeksteen van de samenleving” is een wat meer Nederlandse uitdrukking. Maar wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld?

Maar weinig mensen weten waar de uitdrukking ‘het gezin is de hoeksteen van de samenleving’ vandaan komt. In de 14de en 15de eeuw werd het gezin in gebieden met een razendsnelle verstedelijking gepromoot als cement van de nieuwe maatschappij. Als model daarvoor diende de Heilige Familie: de vrome Jozef, moeder Maria en het gezellige jongetje Jezus. Hun deugdzame en liefderijke omgang met elkaar diende als voorbeeld voor een nieuwe, burgerlijke moraal.

Hand in hand hiermee werden volksprenten gemaakt over bij uitstek onheilige gezinnen. Deze dienden als waarschuwing. Ordinaire, chaotische, egocentrische, overspelige, agressieve of veel te sukkelige huwelijkspartners krijgen kinderen die voor het leven het rechte spoor bijster zijn.

Vanuit de vertrouwelijke gesprekken in mijn praktijk weet ik dat veel mensen worstelen met hetzelfde concept. Het ideaaltypisch denken rond het thema familie maakt dat we er eigenlijk niets negatiefs over mogen zeggen, denken of voelen. Er schuldgevoel ontstaat en zelftwijfel als we dat wel doen.Toch zijn er velen die worstelen met hun vader, moeder, broer of zus. Die moed moeten verzamelen om weer naar het zoveelste familie diner of feestje te moeten. Die meerdere keren tot 10 moeten tellen en zichzelf voor moeten houden dat er na het verplichte familie samenzijn weer de ruimte ontstaat om gewoon jezelf te zijn. Met name rond de feestmaanden kunnen we weer een toename in stress ervaren omdat er weer aan een verplichting moet worden voldaan, weer een toneelstukje moeten worden gaan opgevoerd.

En dat allemaal om tegemoet te komen aan dat ideaalbeeld van familie, om het heilige huisje dat familie heet niet te verstoren. Niemand wil de uitzondering zijn, niemand het mikpunt van de agressie die vrijkomt als je dit benoemt of probeert je er aan te onttrekken.

En misschien ontstaat er juist zoveel agressie rond dit onderwerp omdat iedereen zich hier eigenlijk wel aan wil onttrekken….of de angst heeft dat zijn of haar familie zich aan hem of haar onttrekt.

We worden dus steeds slimmer in het ontwijken van het onderwerp of het ontwijken van de situatie. We gaan ook met zijn allen steeds vaker op vakantie met Pasen en Kerst met ons eigen gezin (met of zonder kinderen) om de familiestress te ontlopen. Met de drukke agenda’s van nu kunnen we ook studie, werk of andere niet te ontkomen verplichtingen aanvoeren om ons vrij te kunnen kletsen van de ideale familie samenkomsten.

En toch blijven we met z’n allen vasthouden aan het ideaalconcept “familie” en beoordelen en veroordelen we anderen die niet aan het ideaalplaatje voldoen.

Ik kan me herinneren dat mijn zus enthousiast het idee opperde dat we als moeder en dochters een weekendje weg zouden moeten organiseren. Dat was hot en dus een ideaalbeeld. Mijn schoonzus werd hierbij uitgesloten (zij was immers aangetrouwd). Het weekend kwam en eenieder deed zijn best er iets leuks van te maken, want het moest wel gezellig zijn. We gingen immers maar 1 nachtje weg, Diezelfde avond echter in het hotel toen we ons met zijn drieën klaarmaakte om naar bed te gaan, viel mijn zus mijn moeder aan. Ze luchtte haar hart over haar teleurstellingen in onze moeder en benoemde heel wat waar mijn moeder niet aan het ideaalplaatje had voldaan. Mijn moeder zei niet veel. Mijn moeder zei haar hele leven überhaupt niet veel en mijn zus werd daardoor waarschijnlijk alleen maar emotioneler. Prettig was het niet, begrijpelijk wel. Waar mijn moeder haar emoties nooit toonde, mijn zus des te meer. Waar mijn moeder nooit communiceerde, mijn zus des te meer. De onbalans in behoeften en het zijn kwam naar de oppervlakte, zocht zijn weg naar buiten na jaren opgepot te hebben gezeten.

Bij thuiskomst van dit weekend is er nooit een woord meer over gesproken en werd het ideaalbeeld naar buiten hervat. Wij hadden een moeder-dochters weekend gehad.

Zo zetten we dit ideaalbeeld ook door naar onze eigen gezinnen. Onze partner en onze kinderen. Ons eigen gezin wordt dan ons ideaal. Eén op drie huwelijken eindigt echter in een scheiding en laat de kinderen buiten het ideaalbeeld vallen. Omgangsregelingen, nieuwe partners, kinderen van de nieuwe partner, nieuwe woonsituatie, nieuwe woonomgeving, nieuwe regels en omstandigheden. En dat niet bij één ouder, maar vaak bij beide ouders.

Waarom blijven we dan vasthouden aan het ideaalbeeld van familie en gezin?

Ik begrijp de verwarring bij mijn dochter. Nog extra omdat in ons geval er na zeer heftige gebeurtenissen geen rust kwam na de scheiding. En dat was het enige dat zij en haar broer zochten. Na twee jaar gedwongen te zijn aan het ideaalbeeld van vader te voldoen, knapte er iets bij ze en bracht vader ze na een conflict thuis met de woorden “Ze moeten bij me willen zijn”. Dat zou rust hebben moeten brengen, mits dat ook geweest zou zijn wat hij daar uitgesproken had. Er volgde systeemtherapie waar vader geen deel aan wilde nemen en nog vele jaren van pogingen van hem ze terug te krijgen in zijn ideaalbeeld.

Deze druk en de druk van de buitenwereld dat je aan het ideaalbeeld moet voldoen, leidt tot de vraag van mijn dochter: “Wat is familie dan?”

Daar heeft de buitenwereld een stevige plek in gehad. Grootouders en ooms en tantes van vader”s zijde die ze niet kwamen bezoeken, die niet naar ze luisterden, ze niet zagen voor wie ze waren, ze probeerden te dwingen naar het ideaalbeeld van vader of misschien wel naar die van hun eigen familie.

Mensen uit de omgeving van vader die spraken over zijn verdriet de kinderen niet te zien, die handelden vanuit een overtuiging dat moeder degene was die ze dwong aan haar ideaalbeeld te voldoen. Altijd aangesproken te worden op een wijze waarop er alleen verdedigend gereageerd kan worden.

Natuurlijk leidt dat tot een verward zelfbeeld. Als mensen je alleen kunnen benaderen vanuit dat heilige huisje van familie en geen openheid bieden tot een ander perspectief dan ga je je vanzelf de uitzondering voelen. Degene die niet meeloopt in de pas.

Er zijn een heleboel redenen te verzinnen waarom kinderen geen contact wensen met hun ouder of ouders, met hun familie  buiten dat ideaaltypisch denken: mishandeling en geweld, misbruik, verraad, een kind benadelen t.a.v. andere kinderen, verslaving, aanhoudend conflict tussen ouders na scheiding. Dan is het sociaal acceptabel dat een kind (of een ouder) kiest voor een stille weg van vermijding en uitdoving van contact als enig haalbare manier om met elkaar om te gaan omwille van de eigen gemoedsrust en leefbaarheid.

Ook misverstanden, een ander perspectief hebben op gebeurtenissen, andere keuzes maken in het leven, verschillende gevoeligheid aan een banaal incident, een indruk van er niet bij horen of van te veel bemoeizorg, een nieuwe partner die niet ‘klikt’ met de familie, een andere levensbeschouwing hebben en er zijn vast nog meer redenen te bedenken die buiten het ideaaltypisch denken vallen.

Als jij iemand bent die in een familie leeft waar onvoorwaardelijke liefde en acceptatie altijd aanwezig is, proficiat! Je hebt aan het ideaalbeeld voldaan. Maar misschien wil je juist daarom open naar anderen kijken, open naar anderen luisteren en je liefde en acceptatie zonder de aangeleerde kaders toepassen op de mensen die je ontmoet. Stel open vragen, zoals: “Hoe is het met je?” “Ben je gelukkig?” “Ben je tevreden?” “Kan ik je ergens mee helpen?”

Te veel mensen blijven oordelen en veroordelen vanuit aangeleerde ideaaltypen, zijn niet open-minded en zeker niet open-hearted. Denk dan eens na of jij wel eerlijk bent naar jezelf? Ben je er zeker van dat je je benadering naar een ander baseert op oprechte belangstelling? Of doe je dat meer vanuit je eigen angsten? Zoals in bovenstaand geval: De angst het contact met je kinderen te verliezen?

 

 

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode