Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Delen en verbinden

Gezondheid is meer dan alleen het ontbreken van ziekte

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. “ Dit is de definitie van gezondheid volgens de WHO sinds 1948.

Een andere omschrijving van gezondheid luidt ‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Deze omschrijving, die gezondheid dynamisch benadert en die veerkracht en zelfregie centraal stelt, is misschien in de huidige tijd actueler dan ooit.

Er wordt nogal wat van ons gevraagd in onze veerkracht op het moment. Of dat nu sociaal of financieel betreft en zeker op dit moment wat onze zelfregie betreft.

De wereld van de dualiteit is meer naar de oppervlakte gekomen, je bent voor of tegen; iets anders lijkt niet meer mogelijk te zijn. Iets is zwart of iets is wit. Mensen die kritische vragen stellen over het huidige gezondheidsbeleid worden direct weggezet als ontkenners of wappies, worden gecensureerd en verbannen, niet alleen op Social Media maar ook in de directe sociale samenhang. Er lijkt geen ruimte meer te zijn tot het stellen van vragen. Er lijkt ook geen behoefte te zijn aan transparantie en openheid. Het grijze gebied van de verwondering en de plek waar men richting zoekt en antwoorden op vragen om een gefundeerde mening te kunnen vormen, lijkt niet meer geaccepteerd te kunnen worden.

Vanuit mijn beleving is dát nog het grootste verlies van deze globale pandemie. Je bent bang of je bent het niet, je bent voor of tegen, je loopt mee of je loopt niet mee.

Het grijze gebied biedt zoveel meer dan het wit of het zwart; Het biedt de ruimte en de mogelijkheid om te groeien…in (zelf)kennis, in begrip, in sociale binding, in aanvaarding, in berusting, in de kunst van het stellen van prioriteiten, in oplossingsgerichtheid en oplossingsbereidheid, in creativiteit, in verwondering…..en nog heel veel meer.

Ik begeef me graag in het grijze gebied. Het is geen neutrale plek, het is vooral een onderzoekende plek. De plek waar een enorme bereidheid is om met verwondering en liefde naar alle facetten van het leven te kijken. Die plek waar geen oordeel is, maar de wil om te leren, de wil om te zien en te beleven. En waar men ieder ander diezelfde ruimte biedt.

Ik wens iedereen een grijs 2021 toe.

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode