Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Delen en verbinden

Hechten en verbinden

In mijn praktijk kom ik het dagelijks tegen. Mensen die niet verbonden zijn of zich niet verbonden voelen. Die denken niets of niemand te zijn zonder die verbinding met anderen. Om je plek in te nemen, om je recht van zijn volledig te kunnen voelen is het noodzakelijk dat je het ‘doen’ en ‘zijn’ loskoppelt van elkaar. Het recht van zijn is afhankelijk van de relatie die je had met je moeder. Werd je gezien? Werd je gehoord? Mocht je jezelf zijn? Heb je veel overtuigingen van je ouders meegekregen en met name van je moeder die je nu weerhouden volledig in je potentieel te staan.

Als je je plek inneemt, kun je volledig gronden en aarden. Deze aarding is het ‘zijn” die je loskoppelt van het ‘doen’. Dan pas heb je ‘recht van zijn’, word je zichtbaar.

JIJ geeft jezelf het recht van zijn en dat kun je direct linken aan je financien, huis, carriere, enz. Dan ga je doen waar je goed in bent, dan ontstaat er bezieling in alles wat je doet, dan kom je thuis bij jezelf.

Als jij vanuit overgeleverde overtuiging vindt dat je je moet verdedigen naar partner, familie en buitenwereld betreffende je woning, je carriere of je carriere keuzes, je kinderen en/of je partner, sta je niet in je ‘zijn’. Dan ben je bezig met doen. Je bent bezig met verdediging. Doen en zijn zijn in de kindertijd compleet gekoppeld aan elkaar. Wat je doet ben je en wat je bent doe je.

Naarmate je opgroeit en volwassen wordt is het de bedoeling je doen en zijn steeds meer los te koppelen van elkaar, zodat je volledig in het zijn kunt leven. Zijn wie je bent in je relaties en in je werk. We laten ons op een onbewust niveau nog altijd sturen en vooral beperken door overtuigingen en angsten uit de omgeving.

Wat ons beperkt is de angst voor uitsluiting en afwijzing. Dit is een instinctieve reactie vanuit ons oerbrein. We zijn zelf onze grootste vijand hierin. We denken van alles en vaak zijn we zeer negatief naar onszelf, denken we dat we het niet alleen kunnen. Je wordt gegijzeld door het idee dat je alleen succesvol kunt zijn in het leven als je voldoet aan de voorwaarden van je buitenwereld, als je de toestemming krijgt van je buitenwereld.

Waar komt dat vandaan?

Mijn moeder reageerde altijd defensief en met reacties die je deden twijfelen aan jezelf. “Zou je dat nu wel doen?” “Weet je het wel zeker?” “Jij bent ook zo gevoelig”. “Jij bent veel te slim voor mij”.  Met dit soort opmerkingen in een continue herhaling ga je twijfelen aan jezelf, voel je je afgewezen, niet verbonden met haar, ben je uitgesloten van het geheel dat gezin heet.
Je niet verbonden voelen, je buitengesloten voelen laat je twijfelen aan je eigenwaarde, aan je recht van zijn en dat werkt door in alle aspecten en relaties van je leven. Dan ga je hard werken omdat je vindt dat je iets moet ‘verdienen”, dan ga je jezelf voorbij om deel uit te kunnen maken van een groep of familie, omdat je denkt dat je het alleen niet kunt. Dan maak je keuzes in het leven waarvan je denkt dat deze je de verbinding met je moeder wel kunnen laten maken, dat je wel goedkeuring zult gaan krijgen, dat je goed genoeg bevonden zult worden.

Maar als je jezelf kunt onthechten van deze overgeleverde overtuigingen, als je durft te gaan voor wie je zelf bent, gewoon durft te zijn in alle kwetsbaarheid, komt verbinding vanzelf. Verbinding met het juiste “doen” en verbinding met de juiste mensen die bij je horen. Deze mensen zullen je helpen het beste uit jezelf te halen, je te spiegelen met je onbewuste beperkingen. Je uitdagen nog meer in je eigen kracht te gaan staan.

“Onveilige hechting ontstaat als een kind vaak afgewezen of verwaarloosd wordt of veel verschillende opvoeders heeft; Als het kind aandacht niet op het goede moment krijgt of niet in de juiste mate of als de ouders erg onberekenbaar zijn. Verder kan er een foutieve manier van hechting onstaan door verwaarlozing, mishandeling, misbruik en/of dreigementen. Het vertrouwen wordt geschaad en het veiligheidsgevoel aangetast. Vertrouwen en veiligheid zijn de basis van verbinding.”

De heling start met het vertrouwen in jezelf, met jezelf veilig voelen bij jezelf. Pas daarna komt de binding met de buitenwereld. Door het vergeven van je ouders en met name je moeder. Je ouders konden alleen doorgeven wat ze zelf hebben ontvangen, wat ze zelf hebben geleerd.

Durf te zijn wie je bent en durf jezelf te laten zien. Jij bent het waard.

Zoek je daar hulp bij? Neem contact op met:

Praktijk Reiju Tai
Marie-José Arts
Copernicusstraat 8 (1e verdieping)
6604 CR Wijchen (binnenlopen alleen op afspraak!)

Telefoonnummer 06-49869897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode