Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Delen en verbinden

Mindset – Een keuze tussen wolven

Alles wat je doet of meemaakt in het leven is direct gerelateerd aan je Mindset.

Waar de een makkelijke overheen stapt, is voor de ander onverteerbaar en alles daar tussen in. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander een onvoorstelbaar idee. Onze mindset wordt door zeer veel facetten bepaald. Onze ouders als eerste, zij waren ons eerste voorbeeld om te volgen, onze opvoeding, ons eigen karakter in deze hele dynamiek. En dan telt onze omgeving in verleden, heden en toekomst. Wat deed onze school met onze visie op de wereld, met onze kijk naar onszelf? Onze klasgenoten, leraren, activiteiten? Met wie gaan we om? In wat voor een buurt of huis leven we? Het bepaalt allemaal hoe we naar het leven kijken, of we iets als positief of negatief ervaren. We willen ons allemaal verbonden voelen, we willen het allemaal in basis goed doen en hebben de buitenwereld al spiegel nodig om dat te kunnen zijn. En zelfs dat is niet absoluut.

Ik kom zelf uit een arbeidersgezin met drie kinderen. Ik ben de jongste. In ons gezin werd niet gepraat. Niet dat het stil was, maar de gesprekken gingen nooit over de diepere dingen van het leven. Er werd nooit gevraagd hoe je over iets dacht of hoe je je voelde bij iets of bij jezelf. We kregen wel waarden en normen mee over het leven of hoe je je diende te gedragen. En toch….. drie kinderen opgegroeid in hetzelfde huis, in dezelfde buurt met dezelfde mensen, met dezelfde ouders en opvoeding, we gingen naar dezelfde scholen tot en met de middelbare school; En toch, zijn het drie verschillende mensen, met verschillende herinneringen over dezelfde gebeurtenissen en ook met verschillende waarden en normen. Met andere prioriteiten en andere interesses. En met een andere kijk op het leven.

Wat is Mindset dan?

Mindset is maakbaar. Waar wil je aandacht aan geven? En waaraan niet? Wie wil je zijn? Wat maakt jou jou? Wat maakt jou de beste versie van jezelf?

Twee wolven wonen in mijn hart

Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan aan zijn kleinzoon over de strijd die zich binnenin mensen afspeelt.
Hij zei: “Mijn zoon, de strijd gaat tussen twee ‘wolven’ binnen ieder van ons. De ene heet Kwaad. Het is woede, afgunst, jaloersheid, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugen, valse trots, superioriteit en ego. De andere heet Goed. Het is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, trouw, medeleven, grootmoedigheid, waarheid, compassie en geloof.”
De kleinzoon dacht er even over na en vroeg dan aan zijn grootvader: “Welke wolf wint?” De oude Cherokee antwoordde eenvoudig: “Diegene die jij voedt.”

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode