Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Een andere kijk op gezondheid

Overzicht vergoedingen 2019

De BATC therapeut is een holistisch werkende therapeut en zorgt ervoor dat hun cliënt in een enkel consult aandacht en hulp krijgt naar het totale welzijn. Deze hulp is gebaseerd op 5 natuurlijke wetten en wel in volgorde van prioriteit. De behandeling wordt dan optimaal en effectief.

Zo wordt er allereerst gekeken naar de energiehuishouding en wordt indien nodig daar een verbetering voor aangeboden. Wij noemen dat principe 1 en het heeft de hoogste prioriteit. Vele werkvormen kunnen daarvoor gebruikt worden, want zonder energie stagneert elk helingsproces.

Als tweede prioriteit is het beslist noodzakelijk dat prikkels in het centraal zenuwgestel goed gaan functioneren, immers communicatie tussen alle weefsels en organen is noodzakelijk om de juiste aangeboden informatie op te nemen. Ook hierin zijn vele werkvormen in gebruik om dat te realiseren door de BATC therapeut.

Als energie en zenuwprikkels hun werk gaan doen gaat het lichaam beter draineren en worden afvalstoffen sneller afgevoerd en daarom voegt uw therapeut effectieve werkvormen aan om die processen optimaal te laten verlopen.

Zodra afvalstoffen zijn afgevoerd komt er ruimte vrij voor sneller herstel van weefsel. Dan is het ook beslist noodzakelijk dat er gekeken wordt naar het voedingspatroon. Een must voor echt herstel, ook hierin zal de BATC therapeut als adviseur hulp bieden.

Als laatste natuurwet, maar zeker zo belangrijk is het feit een balans in levenskunst te krijgen. BATC therapeuten zijn levenskunstenaars die in staat zijn harmonie te creëren in het leven van elke cliënt. Een sociaal gesprek tijdens het consult doet wonderen!

Een Natuurgeneeskundige consult is voor de BATC therapeut nooit een enkele werkvorm, zij gebruiken minstens 5 werkvormen per consult om een optimaal resultaat te bereiken.

Sommige werkvormen worden vergoed, sommige ook niet. Dat is echt jammer

Het belangrijkste blijft dat de BATC cliënt de meest optimale behandeling krijgt.

Een Natuurgeneeskundig consult valt onder de aanvullende verzekering Alternatieve therapie. Iedere zorgverzekeraar hanteert inmiddels daarvoor eigen normen en regels. Voor de aanvullende polis van 2019 dient u daarom zeer waakzaam te zijn, wij verwachten dat de helft van alle therapeuten in ons vakgebied op termijn door de grote zorgverzekeraars zullen worden uitgesloten van vergoedingen.

Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden dus altijd op de website van uw zorgverzekeraar.

Verder kunt u kijken op sites van de zorgwijzer.nl of independer.nl op natuurgeneeskundige zorg om te zien welke polissen en zorgverzekeraars hier bij aansluiten.

Disclaimer:
Wij kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of het bijgewerkt zijn van de informatie hierboven omdat wij afhankelijk zijn van externe informatiebronnen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode