Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Een andere kijk op gezondheid

Regels rond afspraak maken

Behandelovereenkomst

Voor u besluit een afspraak te maken heeft u zich ervan vergewist dat u geen koorts, geen nies- of hoestklachten heeft en nog volledige smaak en geur vermogens bezit.

Door een afspraak te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels.

Als u een afspraak heeft gemaakt wordt bij binnenkomst een behandelovereenkomst gesloten.

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

De ingevulde persoonlijke gegevens zijn voor opmaak factuur en worden in een papieren dossier bewaard.  Dit dossier kan alleen door ondergetekenden worden ingezien. Dossier blijft in bewaring tot wederopzegging van één van partijen.

Bij bestelling van een Fleur, Puri-Hormoon, Puri-Interne, Puri-Externe worden uw naam en adresgegevens doorgegeven aan de leverancier van deze producten en wordt de bestelling aan
u per post bezorgd.

Bestellingen van producten worden vooraf voldaan en kunnen na ontvangst op praktijk worden afgehaald. Indien u een postbezorging wenst, dient u de frankeerkosten eveneens vooraf te voldoen.

Betaling geschiedt contant of op rekening na behandeling of binnen 7 dagen na factuurdatum.

Correspondentie geschiedt via mail. Ook nazorg consulten en korte vragen via mail of whatsapp. In overeenstemming kan dit ook telefonisch.

Door een afspraak na te komen verplicht u uzelf aan de algemene voorwaarden, AVG  en huisregels zoals vermeld op de website www.reijutai.nl.

 

 

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode