Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Delen en verbinden

Wat doet een Natuurgeneeskundig Therapeut?

Omdat ik vaak de vraag krijg wat het nu eigenlijk is wat ik doe, toch maar een uitleg over de achtergrond:

Wat is natuurgeneeskunde?

“Onder natuurgeneeskunde worden de behandelingen en geneesmethoden verstaan die ziekelijke stoornissen trachten te voorkomen en/of te genezen door ondersteuning van de natuurlijke geneeskracht die in ieder menselijk organisme aanwezig is” aldus dokter Paul van Dijk in zijn veel geraadpleegde boek Geneeswijzen in Nederland.

De kern van natuurgeneeskunde betreft het niet-schadelijke karakter, door de versterking van de eigen geneeskracht en door de toepasbaarheid door en bij de patient zelf.

Bij een natuurgeneeskundige behandeling gaat het steeds om de gehele mens, wordt er holistisch gekeken naar de zieke in plaats van naar de ziekte. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lichaam en geest. Alle aandacht gaat naar het voortdurende samenspel tussen lichamelijke, emotionele, geestelijke, sociale, culturele en spirituele aspecten van de mens.

Voor de natuurgeneeskundige is iedere patient uniek en wordt dus individueel benaderd. Er wordt gekeken naar de unieke eigenschappen van deze persoon (sociale en fysieke omgeving, leefsituatie, voorgeschiedenis, klachten, persoonlijkheid).
De ziekteopvatting van een geneeskundige is anders. De ziekte wordt niet als een onderdeel van de persoon gezien (dus een afwijking aan een orgaan), maar van de gehele persoon. Gezondheid is immers meer dan afwezigheid van ziekte. Gezondheid is een evenwicht en harmonie in het gehele leven en in de volledige persoon. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vijf natuurgerichte principes: energie (zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel), prikkeloverdracht (het herstel van mentale en fysieke communicatie systemen in het lichaam), drainage (het verminderen van toxische stoffen in het lichaam en/of de geest), voeding (goede voeding geeft evenwicht tussen prestatie en welzijn) en levenskunst (bewustmaking van fysieke en mentale processen die ziekte veroorzaken).

Een natuurgeneeskundige bestrijdt geen ziekten, maar richt zich op herstel van gezondheid. De patient wordt hierin ook toegerust met nieuwe kennis, vaardigheden en bewustwording zodat de patiënt de eigen gezondheid op lange termijn zelf in stand kan houden, voortbouwend op wat de patient van de ziekte en behandeling heeft geleerd. De patient wordt als partner gezien. Zonder de samenwerking tussen behandelaar en patient is de natuurgeneeskundige aanpak gehandicapt. Vertrouwen, openheid en de bereidheid van beide kanten om zich in te zetten naar resultaat is een basis vereiste.

Alleen natuurlijke en veilige middelen worden ingezet. Preparaten ter ondersteuning van het eigen herstel mogen niets bevatten dat dit herstelvermogen beperkt. Er wordt ecologisch gedacht in het kader van het voortbestaan van de aarde, natuur, het milieu en het klimaat.

Natuurgeneeskundige therapieën kunnen prima samengaan met reguliere therapieën en ondersteunen of versterken; Natuurgeneeskundige therapieën kunnen geen schade aanrichten.

Maar niets is beter dan je eigen mening vormen en dat kun je alleen als je de therapie leert kennen. Schroom dus niet en kom je nieuwsgierigheid vervullen op mijn praktijk. Maak een afspraak!

copyright Reiju Tai - disclaimer - webdesign: prode