Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Een andere kijk op gezondheid

Aansluiting beroepsorganisatie

Beroepsorganisatie BATC

ReijuTai is lid van de beroepsorganisatie Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). De BATC verplicht haar therapeuten te werken volgens meervoudige werkvormen. Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut is een beroep.

Bij de BATC zijn enkel gekwalificeerde natuurgeneeskundige therapeuten aangesloten, die werken volgens de vijf natuurgeneeskundige principes te weten: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche.

De BATC bewaakt de kwaliteit van de aangesloten therapeuten door te controleren of ze goed geschoold zijn, in het bezit zijn van een diploma Medische Basiskennis, kennis uitwisselen en doet aan kwaliteitsbewaking door middel van visitaties, beoordeling van praktijkjaarverslagen en door bij- en nascholing en intervisie verplicht te stellen.

De BATC draagt er ook zorg voor dat wanneer je ontevreden bent over je behandeling je kosteloos een klacht in kunt dienen bij de BATC.

Verder onderhoudt de BATC de contacten met zorgverzekeraars, waardoor het merendeel van de zorgverzekeraars de BATC consulten (deels) vergoeden indien men aanvullend verzekerd is. Bovendien strijdt de beroepsorganisatie voor meer erkenning in de natuurgerichte zorg en vinden dat natuurgerichte zorg standaard in de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars zou moeten worden opgenomen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van deze beroepsorganisatie: www.batc.nl.

Regels behandelovereenkomst

Aan een behandelovereenkomst hangen rechten en plichten voor zowel behandelaar als client. Deze regels kunt u hier vinden. Een behandelovereenkomst wordt tijdens de intake overlegd en door zowel behandelaar als client ondertekend.

batc-logo art-support-logo fullsizeoutput_527

copyright Reiju Tai - webdesign: prode