Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Een andere kijk op gezondheid

Huisregels praktijk

Versie: oktober 2016

Werkwijze

 1. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan het consult uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingsvorm dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 2. Indien er door bijv. geloofsovertuiging, cultuur of sekse tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen of behandelaar bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat of de cliënt behandeld kan worden beoordeeld kan worden.
 3. De therapieën vallen onder de complementaire alternatieve geneeswijzen. Het is een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en zeer beslist geen vervanging van reguliere medische zorg.
 4. In geval van een afspraak voor de Neuro Emotionele Integratie dient ruim vooraf een lijst met klachten (fysiek en mentaal) via de mail toegezonden te worden. Dit i.v.m. de voorbereiding van de behandelaar. Deze informatie wordt als zeer vertrouwelijk behandeld.
 5. Cliënten dienen (bij voorkeur vooraf) behandelaar te voorzien van juiste NAW- en contact gegevens.
 6. Bent u slecht ter been? Dan is het verstandig dit eerst telefonisch te melden en in overleg te bezien of een thuisconsult geen betere optie is.
 7. Draag bij voorkeur geen sieraden, bril of lenzen tijdens het consult.
 8. Komt u met een begeleider? Deze dient in de wachtruimte te verblijven tijdens het consult.
 9. Drink na het consult een aantal glazen water om de afvoer van afvalstoffen te bevorderen en neem rust. Het consult werkt na vertrek nog door.
 10. Persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden.
 11. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Omgangsvormen

 1. Aangezien de praktijk zich bevindt in een gezamelijk gedeeld pand, dient u rekening te houden met anderen op het terrein en in het pand. U dient rustig het pand te betreden en met rust weer (na het consult of intake) weer te verlaten. Houdt rekening met andere gebruikers van het pand.
 2. Het consult geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepsopleiding en groepsoefeningen zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn. Als er derden bij het consult aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 3. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 4. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden voor het consult. Piepjes en belletjes werken zeer verstoren tijdens de behandeling. Wanneer een telefoon geluid maakt wordt één keer gewaarschuwd. Bij een tweede keer eindigt het consult direct. Het betreffende consult wordt wel volledig in rekening gebracht.
 5. Graag bij parkeren van fiets of auto geen last veroorzaken voor anderen.
 6. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 7. In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 8. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 9. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 10. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven, dit wordt ook van de klant verwacht.

Financiën & aansprakelijkheid

 1. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achter laat let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.
 2. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 3. Bij diefstal van spullen door uzelf uit het pand, wordt altijd aangifte gedaan.
 4. Heeft u een afspraak gemaakt en kunt u deze niet nakomen, dan dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Afspraken die later worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht.
 5. In bepaalde gevallen kan een consult bij u thuis worden gegeven (vraag naar de voorwaarden). Voor behandelingen aan huis wordt € 10,00 extra berekend (buiten Wijchen vermeerderd met € 0,30 per km, conform routeplanner)
 6. Betaling dient contant te worden voldaan na het consult; of in zorgvuldig overleg via een bank overschrijving; de betaaltermijn bedraagt dan 7 dagen.
 7. Alle tarieven zijn inclusief 21 % BTW.
 8. Er is geen pin automaat aanwezig. Pinnen is dus niet mogelijk.
 9. Bij bestelling van ondersteunende producten dient er vooraf betaald te worden.

copyright Reiju Tai - webdesign: prode