Meer weten? info@reijutai.nl

reiju tai facebook reiju tai mail

‘Ervaringen en belevingen

Referenties

Ervaringen van klanten

Wetenschappelijk project manager omgeving Nijmegen (februari 2017)

Marie-José heeft mij met NEI therapie van een aantal patronen kunnen verlossen die ik met andere methodes niet opgelost kreeg. Het betroffen patronen van onzeker voelen in sociale contacten en stress.
De behandeling zorgde voor directe verlichting van de fysieke en mentale klachten. Na een korte tijd bleken ook de patronen verdwenen. Marie-José is zeer integer, zorgzaam en houd je ook een duidelijke spiegel voor als dat nodig is om je bewust te maken en je tot stappen te laten komen waar je klaar voor bent en die nodig zijn om een gelukkiger mens te worden. Ze voelt heel goed aan wat er behandeld kan en mag worden. Ze legt ook op een hele concrete manier uit wat de behandeling inhoud. Er is niets zweverigs aan NEI therapie: het helpt juist om door alle verhalen die we onszelf wijsmaken heen te komen en via de kern tot herstel en groei te komen. Ik kan het iedereen aanraden.

Hans (februari 2017)

“Wanneer je bewust bent van de beperkte horizon van je denken, ben je op weg naar het geheel waarnaar je zoekt”. Marie-José begeleid je hierin.

Zakelijke recensie primair onderwijs – Directeur primair onderwijs, regio Eindhoven (december 2016)

Het contact met Marie-José ontstond in een periode waarin ik als beginnend directeur terecht kwam op een school waar al vele jaren een sterke familiecultuur heerste. Mijn voorganger had geprobeerd dit te doorbreken, dit had echter tot gevolg gehad dat de afstand tussen team en management was vergroot en iedereen in subgroepen hun eigen koers vaarde. Er werd niet meer met elkaar maar vooral over elkaar gesproken. Als het lastig werd in situaties werd naar de directeur gelopen om deze het probleem op te laten lossen. Marie-José heeft mij gecoacht en begeleid bij het in kaart brengen van de sociale lijnen tussen de teamleden en de wijze waarop ik hierin kon sturen. De focus lag hierbij op het doorbreken van de familiecultuur en het bijsturen van ongewenst gedrag binnen het team richting elkaar en richting mij als leidinggevende. Ik moet toegeven dat het proces niet altijd makkelijk is geweest. Marie-José wist mij inzicht te geven in processen maar liet het niet na mij ook te wijzen op en te confronteren met mijn eigen patronen en gebruiken (en de gevolgen daarvan).

Nu, twee jaar later, kan ik vol trots terugkijken op wat er inmiddels allemaal binnen het team is gebeurd. Op mijn school staat nu een professioneel team met individuen die kritisch kijken naar hun onderwijs, zich verantwoordelijk voelen voor de gehele school en die elkaar aanspreken op hun gedrag, ook als dit lastig is. Het is een feest om te zien hoe niet alleen het team hiervan opgeknapt is maar vooral hoe de kinderen op school hier de vruchten van plukken omdat er vanuit een gezamenlijke visie en passie gewerkt wordt aan onderwijs.

 

Reiki verdiepingstraining voor mensen met een Reiki I of II certificaat Berth en Annemarie

Marie-José heeft een cursus gegeven over de Gassho houding. (een houding waarin de handen de borst tegen elkaar worden gelegd, een soort bidhouding, waardoor vibraties kunnen ontstaan)

Door te trainen op de Gassho houding komt er een stroming op gang die de vibraties tussen je beide handen sterker maakt. Dit maakt de reiki die je kunt geven ook intenser waardoor je reikibehandelingen sterker kunnen worden.
In de cursus is uitgelegd hoe de Gassho houding is ontstaan en wat je ermee kan doen.
Er werd in de cursus ruim aandacht besteed aan de houding. Het was in het begin moeilijk om de vibratietechniek onder de knie te krijgen maar met hulp van Marie-José werd onze houding na 4 avonden steeds beter en konden we de vibratie beter oproepen.
In de lessen werd niet alleen getraind op de Gassho houding, ook de theorie van de reiki werd behandeld. Balans tussen alles in het leven blijft een belangrijke les.
Naast de training heeft Marie-José ook een avond besteed aan reikisymbolen. De meeste symbolen hebben we natuurlijk zelf ook al eerder gezien en gebruikt. Door de theorie weer eens te horen en symbolen samen door te spreken was er veel herkenning maar ook verdieping. Tips waarbij/waarvoor je de symbolen ook kunt gebruiken waren soms eyeopeners. Het zal zeker helpen om in de toekomst (nog) betere reiki te geven.
Het was erg leuk om je weer te verdiepen in de reiki en samen te bespreken wat je ermee kunt doen. Voor mensen die vaker met reiki bezig zijn ( geweest) is het een echte aanrader!
Marie-José bedankt voor je lessen, je aandacht en je persoonlijke benadering hebben we erg gewaardeerd hopelijk tot een volgende cursus!

Projectleider & teamcoach gemeente (september 2016)

In het afgelopen jaar ben ik bij Marie-José geweest voor klachten in mijn rug en buik. Het traditionele medische systeem (van ziekenhuis tot fysiotherapie) kon mij onvoldoende ondersteunen om weer ‘gewoon’ te gaan functioneren. Al vrij snel oriënteerde ik mij op andere kanalen. Via een goede kennis ben ik bij Marie-José terecht gekomen.

Haar behandelingen, zowel Reiki als NEI, hebben mij het afgelopen jaar geholpen. Naast vermindering van de fysieke klachten heb ik ook beter beeld gekregen op welke manier ik (onbewust) mijn eigen klachten zelf voed. Ik wist dat eigenlijk al wel, maar ik heb wederom ervaren dat veel fysieke klachten niet op zichzelf staan. En dan is het fijn als iemand als Marie-José je kan helpen de belemmeringen in je interne systeem op een doeltreffende manier kan laten afschudden. Zodat de weg vrij is om je vleugels weer uit slaan en echt te zijn.

Marie-José werkt op een prettige effectieve manier. Niet in het minst omdat ze al snel in de gaten heeft wat er bij je speelt. Haar diagnose en behandeling is helder en gaat direct naar de kern. Ook al is deze soms confronterend of vraagt het even bezinktijd. En daarvoor is ook ruimte. Ze werkt nauwkeurig, bereid zich goed voor en neemt de tijd die nodig is.

Zelfstandig ondernemer regio Nijmegen (juli 2016)

Ik ben door een goede vriend, die veel baat heeft gehad bij de behandelingen van Marié-Jose, op haar spoor gezet. Ik had geen enkele ervaring met de door Marie-José aangeboden behandelmethodes, maar ben er blanco ingestapt.
Ik ben gediagnosticeerd met neuropathie (een systeemaandoening), en daar heeft de reguliere medische wetenschap helaas (nog) geen antwoord op.

Marie-José is een heel fijn en ook nuchter mens, en bovendien zeer direct. Zij weet snel een vertrouwensbasis te creëren, waardoor er niet om de hete brij heen gedraaid hoeft te worden.
Ik heb een tweetal gecombineerde REIKI / NEI behandelingen ondergaan (met een tussenperiode van 3 maanden). De behandeling was aangenaam. Bijzonder waren de tintelingen en de afgifte van koude. Het voelde na de behandeling alsof er een last van me was afgevallen.
Daarnaast heb ik op advies van Marie-José enige veranderingen aangebracht in mijn voedingspatroon.

Ik voel mij sindsdien aanmerkelijk meer in balans, heb een positievere instelling, heb enige emotionele ballast definitief achter mij gelaten en heb geleerd weer te vertrouwen op mijn lichaam. Ik ben er nog lang niet, maar ga weer met hoop op herstel de toekomst in.
De wijze van behandelen en het resultaat zijn rationeel niet te begrijpen of te verklaren, maar dat is wat mij betreft niet belangrijk. Ik heb er absoluut baat bij gehad, en weet Marie-José weer te vinden als het weer nodig mocht zijn.

Zelfstandig ondernemer omgeving Nijmegen

“Ik ben in contact gekomen met Marie-José via een gezamenlijke vriend. Ik maakte in een korte tijd een aantal heftige ervaringen mee. De meest ingrijpende was het overlijden van mijn beste vriendin. Ik had het zo druk met mijn bedrijf en mijn gezin, dat ik mij geen raad wist hoe dit te verwerken. Ik voelde me compleet buiten de wereld geplaatst en mijn directe omgeving kon mij geen steun bieden. Ik kroop in mezelf met alle gevolgen van dien.

Marie-José is voor mij de redding geweest. Ik heb vier behandelingen bij haar gehad en na een jaar nog een opfrisbeurtje. De eerste behandeling was behoorlijk heftig. Ze kwam bij mijn buik al mijn onverwerkte verdriet tegen. Niet alleen het verlies van mijn vriendin maar nog veel meer onverwerkt zeer, nu achteraf. Ik raakte erg geëmotioneerd en kon voor het eerst mijn verdriet echt toestaan.

De dagen erna voelde ik zoveel rust over mij heen komen. Ik had mij in tijden niet zo rustig gevoeld. De drie behandelingen daarna zorgden ervoor dat ik weer in balans raakte en mijn kracht weer terug vond.

Het fijne aan Marie-José is dat zij met een dosis nuchterheid en humor te werk gaat. Niet zweverig maar heel goed de kern weet te raken zonder dat ik diep in mijn verleden hoefde te gaan. Daarnaast heeft ze mij ook begeleid en adviezen gegeven om ervoor te zorgen dat ik nu beter met mijn emoties om kan gaan. Niet alleen ikzelf ben er enorm door geholpen. Ook mijn directe omgeving is dolgelukkig met de nieuwe mij.”

Huisarts uit de omgeving Nijmegen

“Via een vriendin kwam ik in contact met Marie-José. Tot op dat moment was ik nog nooit met Reiki in aanraking geweest. Überhaupt wist ik niet veel van complementaire geneeswijzen, maar ging heel open de ervaring met Reiki aan.

Als huisarts was ik fors uit balans geraakt na een burn-out en wilde graag weer meer energie hebben. Marie-José heeft mij vier keer behandeld in een maand tijd. De behandelingen waren aangenaam en er gebeurde van alles; ik voelde tintelingen in armen of benen, kreeg een soort stroomgevoel op plekken waar ik behandeld werd en ook koude- en warmtesensaties.

Voor mij als huisarts allemaal niet te verklaren, maar na de behandelingen voelde ik me duidelijk energieker en levenslustiger en kon steeds meer activiteiten oppakken.

Wat voor mij persoonlijk erg belangrijk was, is dat Marie-José snel inzicht had in mijn persoonlijkheid en mij de juiste adviezen op maat gaf, die mij in het dagelijks leven nog steeds helpen om de herstelde balans te handhaven en om bij mijn kern te blijven.”

M. Schneider

Ik ben via een vriendin in contact gekomen met Marie-José en na overleg besloten een NEI-behandeling bij haar te ondergaan. Afspraak gemaakt en de behandeling ondergaan.

Op de eerste plaats ervaarde ik erna meteen verlichting. Alsof alle ruis was verdwenen. Ik zag de situatie veel helderder. Wat van mij was en wat van anderen. Ook voelde ik me veel krachtiger en was me er bewust van dat alle antwoorden in mezelf liggen. Het ging bij mij heel erg over grenzen aangeven en voor mezelf opkomen. Dat heb ik dezelfde avond nog in de praktijk gebracht. Ik voelde me door Marie-José erg begrepen en geaccepteerd. Ik vind haar een heel leuk warm mens.

copyright Reiju Tai - webdesign: prode